ijsclub hoogmade

160 pannenkoeken

Op 7 december vond de jaarvergadering plaats. Traditiegetrouw staan we even stil bij het afgelopen jaar. Emely presenteerde het jaarverslag en Eric lichtte de cijfers toe. Verder vond de bestuursverkiezing plaats. Zowel Koos als Ruud nemen nog 3 jaar zitting in het bestuur. Petra wordt herkozen voor een jaar. Daarnaast zal Willemijn Kaptein het komende jaar meelopen met het bestuur.

Daarnaa was het tijd voor de belangen van de vereniging. Hendrien van Leeuwen werd naar voren geroepen. Hendrien geeft al 34 jaar schaatsles op dinsdagavond. Zij heeft zo’n beetje alle kinderen van Hoogmade leren schaatsen in de afgelopen 34 jaar. Verder bakt zij ieder jaar 160 pannenkoeken voor de laatste schaatsles. Zij zorgt voor de sintpresentjes. Ook heeft zij altijd een gereedskist mee naar de ijsbaan. Daar zitten oa kaarten en reserve handschoenen in. Hendrien krijgt uit handen van Ed van der Star van het District Sassenheim een speldje en een oorkonde uitgereikt. Zij wordt lid van verdienste van het District Sassenheim.

Jaarlijks wordt ook de Bas van Leijden bokaal uitgereikt. Deze bokaal wordt uitgereikt aan de vrijwilliger / sporter die zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt. Dit jaar hoefden wij, als bestuur, niet lang na te denken. De bokaal wordt door Marc van Leijden uitgereikt aan Jan van Schie. Jan van Schie heeft in het bestuur van de ijsclub gezeten, was trainer en was ook bestuurslid bij het District Sassenheim. Ook wordt Jan ere-lid van de ijsclub gemaakt.

Na de jaarvergadering ging men kaarten.

20181207_205223 20181207_210111

Reageer