ijsclub hoogmade

Lidmaatschap

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor de schaatslessen? Allereerst welkom bij onze vereniging! Voor het aanmelden van uw zoon/dochter kunt u een e-mail sturen naar Piet van Schie, ijsclubhoogmade@hotmail.com. Hierin graag de volgende gegevens melden:

  • Voor- en achternaam nieuw lid;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Geboortedatum.

Daarnaast hebben wij een pasfoto nodig voor het abonnement. Deze pasfoto kunt u inleveren bij Piet van Schie, Hendrik Meijerplantsoen 19 in Hoogmade.

Lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 mei te gebeuren bij Piet van Schie, ijsclubhoogmade@hotmail.com.

Contributie
Deze wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en geldt voor leden vanaf 16 jaar. Het contributiebedrag bedraagt € 5,00. Jaarlijks wordt de contributie in de maand november bij u opgehaald.